Knīpas un Knauķi

Kas ir Knīpas, kas ir Knauķi?
Knīpas, Knauķi – tie ir svētki!
Tā ir satikšanās dziesmā,
Buramvārdi ugunskurā!

Šie Normunda Beļska veltītie vārdi bērnu vokālās studijas „Knīpas un Knauķi” 30 gadu dzimšanas dienā ir kļuvuši mīļi un svarīgi visiem studijas bērniem, iemūžināti studijas himnā un patiešām izsaka pašu būtiskāko par mums!

2016.gadā mēs svinējām savu 45 gadu pastāvēšanas jubileju un ir jauki, ka visas mūsu jaunās dziesmas sākušas dzīvot savu dzīvi - gan mūsu koncertos, gan nu jau citu bērnu vokālo ansambļu, pirmsskolu un skolu  dziesmotajā dzīvē!

Bērnu vokālā ansambļa „Knīpas un Knauķi” dibinātāja Irēna Veinberga un ilggadīgā vadītāja Silvija Ērgle var priecāties un lepoties par sava auklējuma skaisto, drošo ceļu turpmākajos gados: kopš ansambļa vadītāju stūri 1994.gadā pārņēma Vita Siliņa un Edīte Putniņa, ansamblis izauga par bērnu vokālo studiju. Nu jau arī gan Vita Siliņa priecājas par „Knīpām un Knauķiem” no mākoņa maliņas un Edītei Putniņai no 2008.gada rudens talkā nākušas Jonita Štoma un Sanita Sējāne. Nav nākotnes bez pagātnes, tādēļ visu, kas palīdzējis augt un veidoties „Knīpām un Knauķiem”, vienmēr turēsim prātā un sirdī...

Bet šeit un tagad dzīvojam lielā, draudzīgā saimē mīļajā Rīgas Latviešu biedrības namā – mācoties dziedāt dziesmas un arī dzīvot dzīvi ar labas garšas un mīlestības izjūtu – lai izdotos „garšīgi” dziedāt „garšīgas” dziesmas, izdotos „garšīgi” koncerti, teatrāli uzvedumi, izrādes, lai izdotos „garšīgi” iemācīties nošu un deju pamatus.

Pāri visam – prieks par kopā padarīto darbu un dzīvi, dāvājot pēc iespējas daudz smaidu un mīlestības viens otram!
Vai Jūs dzīvē daudz smaidāt?
Mēs – Knīpas un knauķi - smaidām, jo tikai tā var pieveikt arī kādu bēdu, kas gadās pa ceļam – ticībā, ka labās domas spēks vienmēr ir stiprāks!

Priecāsimies kopā - Satiksimies dziesmās!